Toimialan digitalisoitumisen peruskivi

Nyt on aika poimia ne kuuluisat, matalalla roikkuvat hedelmät ja lisätä toimialan tehokkuutta sekä tuottavuutta materiaalitietojen hallinnan digitalisoinnilla

Sekä Jyrki Laurikainen (Rakli Ry.) että Kimmo Hallamaa (Sähkö Oy, STUL) peräänkuuluttivat aiemmin Sähkömaailma-lehdessä julkaistuissa kolumneissaan toimenpiteitä digitalisoitumiseen liittyen. Kimmo Hallamaan kolumnissa muutoksen peruskiveksi valettiin tärkeä materiaalitieto sekä siihen liittyvä data. Erityisesti osto- ja myyntilaskuliikenne, joka pitää sisällään toimialan liiketoimintakriittistä informaatiota. 

Urakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien välillä liikkuu vuosittain helposti puoli miljoonaa sanomaa sekä lukematon määrä sähköposteja ja muita viestejä, jotka kertovat, mistä kiinteistöt rakentuvat. Olen samaa mieltä siitä, että tämä data on perusta toimialan tulevaisuuden digitalisaatiolle, mutta merkittävä mahdollisuus myös lyhyellä aikavälillä. 

Oikein kanavoituna materiaalitieto auttaa leikkaamaan työmaiden poistoja ja läpimenoaikoja, hillitsemään päästöjä sekä tehostamaan työntekijöiden ajankäyttöä. Oikein käytettynä materiaalitieto auttaa säästämään satoja miljoonia, mutta se vaatii datan 100% eheyt ja yhteentoimivuutta eri järjestelmien kesken. 

Digitalisoituminen ei ole pelkkää ATK:ta 

Toimialan digitalisoituminen ei ole pelkkää dataa ja teknologiaa. Digitalisoitumiseen liittyy myös rakenteellinen muutos, joka vaatii sitä, että materiaalitietojen kanssa työskentelevät luottavat tahoon, joka vastaa datojen virtaamisesta. On voitava keskitt tekemiseen, ilman pelkoa tietovirtojen katkeamisesta tai hintojen yllättävästä noususta. On pystyttävä luottamaan siihen, että materiaalitieto virtaa toimialan eduksi. 

Vastuu Group on toimialan rakenteisiin perustettu yritys, joka elää samassa tahdissa toimialan elinvoimaisuuden kanssa. Olemme keskittyneet edistämään toimialan digitalisaatiota sekä pienentämään organisaatioiden hankintariskejä ja parantamaan niiden kilpailukykyä. eLVIS – urakoitsijan tilausverkko on osa tätä jatkumoa. Helposti käyttöönotettava materiaalien tilaus- ja laskuvälityspalvelu, joka paitsi mahdollistaa tallentavan ja tietoturvallisen viestinvälityksen, niin myös parantaa luottamusta toimialan sisällä. 

Vaatimus tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiselle digitalisoimisen avulla on suuri. eLVIS – urakoitsijan tilausverkko on vastaus: ensiaskel, joka luo perustan kestävälle digitalisoitumiselle ja tuo hyötyä kaikille toimialamme organisaatioille, kumppaneille ja asiakkaille. 

Ratkaisu haasteeseen 

Rakentamisprosessin kokonaiskontrollin saavuttaminen on mahdotonta tai liian kallista. Materiaalitiedot jäävät järjestelmäsiiloihin tai osaksi kokonaistoimituksia. Ratkaisu haasteeseen on rakenteellinen koneluettava materiaalitieto, jossa osa tiedosta on koko toimitusverkoston käytössä ja osa, esim. liiketoimintakriittinen hintatieto, vain tiedon omistajan käytössä.  

 

Artikkelin kirjoittaja
Lars Albäck, toimitusjohtaja
Vastuu Group

Lasse